Informacja katastralna powiatu tarnobrzeskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Rzeźba
Działki gminy
Działki Skarbu Państwa
Działki osób fizycznych
Działki pozostałe
Dane miasta Tarnobrzeg
Działki
Granice działek
Numery działek
Budynki
Adresy
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg